Date: 1 March 2018
SVSU Team with Hon’ble Chief Minister , Haryana Shri Manohar Lal ji. Hon’ble Vice Chancellor Shri Raj Nehru and team presenting a token of love and gratitude to Hon’ble Chief Minister , Haryana.
“HVSU ki swarnim yaado mein Ek Etihasik Pal” .

Leave a Comment